تازه ترین خبرها

جشن نیکوکاری 97

💠 به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف ، این انجمن با مشارکت مرکز نیکوکاری بانوان شریف ….. ادامه …

جشنواره ورزشی

💠جشنواره ورزشی بانوان به همت انجمن حامیان بانوان شریف برگزار شد. ادامه …

دهه کرامت - انجمن بانوان - انجمن زنان-غربالگری قند خون

💠 ارائه خدمات پایش سلامت و غربالگری دیابت به مناسبت دهه کرامت ادامه…

توزیع سبدکالا - انجمن حامیان بانوان شریف - مرکز نیکوکاری بانوان شریف

💠  به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف این انجمن با مشارکت مرکز نیکوکاری بانوان شریف با هدف…. ادامه …

همراهان ما

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان با هدف اطلاع رسانی، سازماندهی، آموزش، تحقیق و پژوهش،پیشگیری، کنترل و درمان و ارائه خدمات حمایتی به بیماران نیازمند دیابتی و افراد در معرض خطر به دیابت در سطح کشور خدمت رسانی می کند.

b-1-160x140_74d276a7f00c6669188eca245930f8d0

انجمن توسعه سلامت مهرپارسی با هدف تهیه و اجرای برنامه در راستای ارتقای سطح سلامت همچنین اطلاع رسانی، سازماندهی، آموزش، تحقیق و پژوهش،پیشگیری و کنترل و درمان و ارائه خدمات حمایتی به بیماران  و افراد در معرض خطر در سطح کشور ارائه خدمات می نماید.

m-160x140_f8f2e9ee83d9e90847c241f6ba3dfe28

موسسه بانوان فرهیخته فروزنده با هدف سازماندهی، آموزش،پیشگیری و کنترل و درمان در حوزه بانوان، ارائه خدمات حمایتی به بانوان خودسرپرست، بدسرپرست، آسیب دیده و آسیب پذیر در سطح استان تهران فعالیت می کند.

banovane-farhikhte-frozande-200x170_c147b0a9a9286d179bb8f98800ebbc5a
instagram-farsgraphic-50x50_e18449909edefff4e15a8232645f45cc
telegram-farsgraphic-50x50_dfc7b1ac6adb42c3092f561e2534084c
email-farsgraphic-50x50_d206787e024a94406f4019740e7125c1
phone