ارائه خدمات آموزش، مشاوره، پایش سلامت و غربالگری دیابت در مرکز توسعه سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مشارکت انجمن حامیان بانوان شریف

انجمن حامیان بانوان شریف، خدمات پایش سلامت

🔷 اجرای خدمات رایگان مشاوره و آموزش در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و پایش سلامت

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف، این انجمن طی امضای تفاهم نامه با مرکز توسعه سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد طرح مشاوره، غربالگری، آموزش، پیشگیری و کنترل بانوان را در شهر مشهد اجرایی کرد.

شریفی مدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف گفت : با توجه به این که بانوان به لحاظ قرار گرفتن در معرض بیماری ها آسیب پذیرتر هستند لذا طرح اولیه پایش سلامت بانوان شکل گرفته و با امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز توسعه سلامت بانوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مرحله اجرا رسید .

براساس این تفاهم نامه بانوان در اکثر محلات شهر مشهد می توانند از  خدمات پایش سلامت،اعم از کنترل فشار خون، کنترل قند خون، کنترل BMI، غربالگری دیابت، آموزش های پیشگیری از دیابت و کنترل آن ، خدمات ویزیت پزشک، مشاوره های روانشناسی، مشاوره کودک ، مشاوره تغذیه و … استفاده کنند؛ در این بین بانوان آسیب دیده ارجح بوده و این خدمات برای آنها به صورت رایگان انجام می گردد.

تفاهم نامه کمیته امداد امام (ره ) و انجمن حامیان بانوان شریف

🔷شریفی از ایجاد مرکز نیکوکاری در دفتر انجمن حامیان بانوان شریف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بر اساس این طرح که با برگزاری جلسه با حضور مدیر اداره هفت کمیته امداد امام خمینی (ره) آقای اسحاقی و معاون مشارکت های مردمی آن اداره آقای آبروان و کارشناس مشارکت ها آقای هاشمی و اعضای هیئت مدیره و امناء انجمن حامیان بانوان شریف در خصوص ارائه خدمات د ر راستای کاهش آسیب های اجتماعی و کارهای خیرخواهانه ، آموزش، مشاوره، پیشگیری و ایجاد مرکز نیکوکاری مشترک در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

جلسه با سخنان معاون مشارکت های کمیته امداد آغاز شد در ادامه معرفی حاضرین در جلسه انجام شد . هاجر شریفی مدیرعامل انجمن حامیان بانوان شریف خلاصه ای از عملکرد این انجمن را شرح داد پس از آن مدیر اداره هفت کمیته امداد امام خمینی (ره) جناب آقای اسحاقی توضیحات کاملی ارائه دادند. بر اساس این تفاهم نامه مقرر می گردد همکاری نزدیکی در راستای اهداف این انجمن به بانوان تحت پوشش ارائه گردد.