ممنوعیت قانونی برای قاضی شدن زنان وجود ندارد

قاضی

🔷ممنوعیت قانونی برای قاضی شدن زنان وجود ندارد

مسئله قضاوت بانوان موضوعی است که در سالیان اخیر مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضایی بوده است و در این بین‌ گفته می‌شود برخی ملاحظات فقهی و شرعی باعث شده تا راه برای قاضی شدن زنان در سال‌های گذشته بسته باشد. البته در سال‌های اخیر قوه قضاییه به‌عنوان متولی دستگاه قضا در کشور از حضور زنان در بخش‌های مختلف به غیراز ریاست شعبه دادگاه یا دادرسی که وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد، استفاده کرده است و هم‌اکنون زنان در مناصبی چون دادیاری، مستشاری و یا بازپرسی انتخاب شده و مشغول به‌کار هستند اما در این بین هنوز یک خانم به منصب قضاوت ننشسته و حکمی صادر نکرده است و بانوان دادیار نیز تنها می‌توانند قرار صادر کنند.

هشدار؛ زنان در مناطق حاشیه‌ای وضعیت مناسبی ندارند.

حاشیه نشینی

زنان حاشیه شهر با مشکلات بسیاری مواجهند، بسیاری از آنها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که به دلیل بیکاری گسترده مردان، کم درآمدی مردان، معلولیت مردان و نداشتن آموزش و مهارت، در کارهای سخت و در عین حال کم درآمد شاغل می شوند.
خشونت علیه زنان با تراکم زیادی در مناطق حاشیه ای وجود دارد چراکه در کنار فقر، فرهنگ سنتی، اجازه این اعمال خشونت علیه زنان را به مردان می‌دهد. ازدواجهای اجباری و زودهنگام، تن فروشی، رواج اعتیاد، فرار دختران، خودکشی، افسردگی های شدید و وضعیت نامناسب سلامت زنان و دختران از جمله مواردی است که باید به آنها اشاره کرد و به طور کلی زنان در مناطق حاشیه نشین به دلیل همجواری با آُسیب های اجتماعی به طور جدی در خطر قربانی شدن هستند.
راهکارهایی که می‌توان برای زنان در این مناطق داشت به لزوم قوانین حمایتی از زنان:
۱. بهره مندی زنان آسیب پذیر از بیمه و مراقبت های سلامتی
۲. بهره مندی فرزندان آنها از شناسنامه
افزایش مراکز کاهش آسیب
۳. فراهم کردن امکان وام و اشتغال برای زنان بهبودیافته از اعتیاد
۴. بهره مندی از مراکز مشاوره با کیفیت رایگان یا ارزان قیمت
۵. توجه به تبعات مختلف اجتماعی شهرک سازی و جاده سازی و …
۶. افرایش خانه های امن

همسرآزاری : آمارها چه می گویند

خشونت زنان

آمارها چه می گویند :
براساس گزارش ها و آمار آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۵* ۳۷ درصد همسرآزاری های خراسان رضوی در مشهد صورت می گیرد که ۸۰ درصد آن در حاشیه این شهر بروز می کند. ۲۵ درصد کودک آزاری های استان نیز مربوط به مشهد است که ۷۸ درصد آن در حاشیه شهر مشهد اتفاق می افتد. ۵۷ درصد آسیب دیدگان اجتماعی استان هم در مشهد هستند که از این میزان، ۵۰ درصد آن ها درحاشیه شهر سکونت دارند.

همچنین ۴۵ درصد فرارهای از منزل در خراسان رضوی در مشهد رخ می دهد که ۷۰ درصد این اتفاقات باز هم مربوط به حاشیه شهر مشهد است. علاوه بر این ۱۴ درصد خودکشی های استان در مشهد رخ می دهد که ۹۷ درصد از این میزان نیز مربوط به حاشیه شهر مشهد است.

۸۷ درصد کودکان خیابانی استان در مشهد هستند که ۵۴ درصد از این تعداد در حاشیه شهر حضور دارند. ۳۹ درصد از مسائل و مشکلات زنان بدسرپرست در استان مربوط به شهر مشهد است که ۲۸ درصد از این میزان در حاشیه شهر مشهد اتفاق می افتد
ادامه دارد