اردوی زیارتی فرهنگی مرکز نیکوکاری بانوان شریف برگزار شد

اردوی زیارتی فرهنگی مرکز نیکوکاری شریف

اردوی زیارتی فرهنگی مرکز نیکوکاری بانوان شریف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری بانوان شریف هاجر شریفی مدیر عامل مرکز نیکوکاری بانوان شریف از برگزاری اردوی زیارتی فرهنگی بانوان سفر به قم، مسجد جمکران و مشهد اردهال از تاریخ ۱۰ بهمن الی ۱۴ بهمن برای مددجویان این مرکز خبر داد. این بانوان در آخرین جلسه کارگاه آموزشی “مادر و فرزند” که در ماه اخیر برگزار شد به قید قرعه انتخاب شدند.