حضور فعال انجمن حامیان بانوان شریف در جشنواره غذا به نفع بانوان و دختران آسیب دیده و آسیب پذیر

🔷 حضور فعال انجمن حامیان بانوان شریف در جشنواره غذا به نفع بانوان و دختران آسیب دیده و آسیب پذیر

حضور انجمن حامیان بانوان شریف در جشنواره غذا، تیرماه ۹۶ در محل دانشگاه فردوسی مشهد.

جلسه مدیران انجمن حامیان بانوان شریف و کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان با نماینده شورای شهر مشهد آقای دکتر امیر شهلا

جلسه مدیران انجمن حامیان بانوان شریف و کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان در روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ در محل ساختمان اداره تعاون استان خراسان رضوی و نماینده شورای شهر آقای دکتر امیر شهلا برگزار شد. در این نشست ضمن معارفه مدیران انجمن با نمایندگان منتخب شورای شهر مطالبات حوزه بانوان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی علی الخصوص در حاشیه شهر درخواست و به اطلاع نمایندگان منتخب رسید.