دومین جلسه از سلسله کارگاه های مادر و فرزند برگزار شد.

روابط والدین و کودکان 2

دومین جلسه کارگاه آموزشی ” مادر و فرزند”برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف، هاجر شریفی مدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف از برگزاری دومین کارگاه آموزشی ” مادر و فرزند” در روز پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ با حضور مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.
این کارگاه در دو بخش مجزای کارگاه آموزشی مادران و کارگاه آموزشی فرزندان برگزار گردید. در بخش آموزش مادران خانم محبوبه حسین پور به موضوع آسیب های اجتماعی پرداختند و از مادران خواستند تا در تربیت و مراقبت از فرزندان هوشیار عمل کنند در ادامه به شبکه های مجازی و نسبت آزادی فرزندان به شبکه های اجتماعی و استفاده از تلفن همراه، همراهی فرزندان در منزل و کنترل غیرمحسوس فرزندان اشاره نمودند. همچنین درحین برنامه پرسش و پاسخ و مناظره میان حاضرین در کارگاه صورت گرفت. در ادامه خانم اعظم رئیس زاده کارشناس روانشناسی بالینی به موضوع حل مسئله پرداختند. خانم رئیس زاده به روش های حل مسئله و مشکل اشاره کرد. ایشان گفت در حل مسئله و مشکل ابتدا مشکل را شناسایی و راه حل های موجود را یادداشت کنید و سپس از بین راه حل ها به حل مشکل بپردازید.خانم رئیس زاده د رادامه راه های موجود و روش های مقابله با مشکل را شرح داد.
در بخش آموزش فرزندان همچنین روانشناسان برای کودکان و فرزندان حاضر در کارگاه آموزشی “مادر و فرزند” به موضوع شبکه های مجازی و رو شهای استفاده از آن پرداختند.
در حین برنامه گروه شبکه سلامت صدا و سیما در کارگاه های آموزشی مادر و فرزند حضور داشتند و گزارشی از کارگاه آموزشی و انجمن تهیه کردند.
شایان ذکر است جلسه سوم کارگاه آموزشی “مادر و فرزند” در روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۸ در فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار خواهد شد.

انجمن حامیان بانوان شریف