همایش تقویت، توانمندسازی و مشارکت های اجتماعی

تشکل ها

🔷 همایش آموزشی تقویت، توانمندسازی و مشارکت های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف، مدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف در این همایش حضور فعال داشت.

همایش تقویت، توانمندسازی و مشارکت های اجتماعی در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ و با هدف آشنایی موسسات مردم نهاد و ارتباط با مسئولین و مددیران ارشد استان خراسان رضوی در تالار شهر برگزار گردید این در حالی بود که حضور پررنگ مسئولین و مدیران همه موسسات غیر انتفاعی و مردم نهاد در سراسر استان خراسان رضوی و همچنین مدیران ارشد استانی به چشم می خورد.
شریفی مدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف با حضور در جایگاه مهمان پس از معرفی این انجمن و فعالیت های آن به نگرانی ها و دغدغه های موجود در رابطه با بانوان آسیب پذیر و آسیب دیده پرداخت.
وی ضمن تشکر از فرصت بوجود آمده به نقش زنان در جامعه به عنوان محور اصلی خانواده مهمترین چالشهای موجود در جامعه را بیان کرد و در رابطه با ضرورت توجه به کرامت و شخصیت زنان گفت:
همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرامت وشخصیت زنان توجه جدی شده است ودر بخش مقدمه آن آمده است :زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن ویا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی واستثمار خارج شده وضمن باز یافتن وظیفه خطیر وپرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی ،پیشاهنگ و خود هم رزم مردان در میدان ها فعال میباشند پس انتظار میرود حقوق زنان طبق اصل ۲۱ قانون اساسی در تمام جهات با رعایت قوانین تضمین گردد واحترام به زنان در جامعه ازحساسیت بیشتری برخوردار باشد تا ما کمتر شاهد خشونتها علیه زنان باشیم که خود باعث کاهش اسیب های اجتماعی میگردد.
وی با توجه به دغدغه حضور زنان در جایگاههای مدیریتی گفت:
تا زمانی که زنان در مسولیت های مهم حضور نداشته باشند در خواست آنها به عنوان یک موضوع همگانی وفراگیر تبدیل نخواهد شد که یقینا در چنین مسولیتی درک بهتری از زنان جامعه خواهند داشت که نتیجه آن در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به نفع زنان وجامعه خواهد بود
شریفی امنیت شغلی زنان مهم دانست و دغدغه آنها را اینگونه بیان کرد:
یکی از چالش های پیش روی زنان در جامعه کنونی می باشد اگر چه موانع رسمی زیادی از سرراه زنان برداشته شده است اما هنوز در بسیاری از زمینه ها موانع پیشرفت کرده است که باید زنان امنیت شغلی را احساس نمایند با عنایت به مشارکت حداکثری زنان در جامعه که خود را برخلاف زمان قدیم که مردان نان آور بودند نان آور خانه میدانند وبا قابلیت های زیادی مسولیت های مهمی را بر عهده میگیرند داشتن امنیت شغلی مخصوصا برای زنان سرپرست خانواده از مطالبات مهم زنان می باشد اگر چه درلایحه تامین امنیت دولت یازدهم وپیگیری آن در دولت دوازدهم و قانون برنامه پنجم دیده شده اما انتظار داریم به خوبی وبا سرعت بیشتر اجرایی شود.
وی در رابطه با اشتغالزایی با الگوی مناسب جامعه افزود:
مگر اینطور نیست که اگر برای زنان علی الخصوص زنان خود سرپرست وآسیب دیده اشتغالی با فرهنگ جامعه مهیا سازیم کمی از دغدغه های او می کاهیم اما امکانات لازم برای زیر ساختهای حمایتی از کار زنان در جامعه بسیار کم رنگ شد ه است وبرای کاهش اسیب های اجتماعی زنان که متاسفانه آسیب های مردانه هم رنگ زنانه گرفته است باید از زنان خود سرپرست و بی سرپرست حمایت بیشتری نمود
تا شاهد ناهنجاریهای مکرر نشویم و نگاه مان را به این زنان تغییر دهیم وبه قول شاعر کاشان چشم ها راباید شست طور دیگر باید دیدمدیر عامل انجمن حامیان بانوان شریف آگاه سازی از توانمندی ها زنان ضروری دانست و گفت:
عدم آگاهی از مسوولیت متقبل شده چه در کسوت مادری وچه در کسوت شغل های اجتماعی آغاز هجوم آسیب هاست زنان باید بدانند در چه جایگاه والایی از دیدگاه اسلام قرار دارند لذا ما انتظار داریم با آگاه نمودن به موقع نسبت به توانمند سازی آنها تلاش بیشتری صورت پذیرد
شناخت انگیزه هاو ایجاد آن برای مشارکت زنان در جامعه با شرایط مطلوب یکی دیگر از مطالبی بود که شریفی به بیان آن پرداخت:
باید سعی نمود تا انگیزه زنان را در فعالیت های مختلف از جمله مسایل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی وغیره در جامعه بالا برد. زنان در جامعه باید دیده شوندباید جایگاه وهویت خود راپیدا کنند، زنان شرایط برابر میخواهند ما شاهد عدم تساوی جنسیتی نیز هستیم زنان حقوق شهروندی میخواهندباید با مثبت اندیشی انگیزه ها را تقویت نمود تا از ابتدای راه با موفقیت انهارا به مقصد برسانیم

وی در پایان تاکید کرد باید مطالبات زنان علی الخصوص زنان آسیب دیده رابا قوت بیشتری پیگیری نمود تا بتوانیم زنانی باصفا ت شایسته تربیت نماییم.

اهدای بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان به خانواده های مددجویان انجمن حامیان بانوان شریف

سبد کالا

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف، این انجمن مطابق با آئین هر ساله اقدام به توزیع گوشت قربانی در بین خانواده های مددجویان کرد.
به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی بین خانواده های مددجویان انجمن حامیان بانوان شریف توزیع شد . هاجر شریفی مدیرعامل گفت: بحمدالله و با عنایات خاص خداوند متعال امسال توانستیم همه خانواده های مددجویان تحت پوشش این انجمن اهداء گوشت قربانی داشته باشیم.