مشاوره فردی

شناسایی و درمان بیماریهایی از جمله استرس، اضطراب، وسواس و افسردگی موجب جلوگیری از پیشروی بیکاری و تنهایی در فرد و بروز عواقب جبران ناپذیر می‌شود.
چنانچه تصویر ذهنی شخص از خود یک تصویر ناسالم و ضعیف باشد نگرشی در ما مبنی بر نالایق بودن به وجود می آید. این نگرش منجر به بروز شخصیتی می شود که به گونه ای ناهشیار، شادی ها را پس می زندو در مواجه با موقعیت های استثنایی یا در گیر مهارت های تازه  یا ادامه تحصیل بهانه هایی برای گریز پیدا می کند. لذا در راستای اهداف انجمن حامیان بانوان شریف خدمات ذیل ارائه می گردد.

  • – اضطراب و استرس
  • – افسردگی 
  • – وسواس 
  • – مشاوره ترک اعتیاد
HealthIllustration1-150x150