کارگاه آموزشی تربیت فرزند و سلامت بانوان

دبستان حجاب مشهد،انجمن حامیان بانوان شریفانجمن حامیان بانوان شریف در راستای گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان کلاس آموزشی مهارتهای اجتماعی با محوریت تربیت فرزند و سلامت بانوان را روز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ در دبستان حجاب مشهد واقع در طبرسی شمالی برای بانوان برگزار نمود.
در این کلاس آموزشی خانم عرفان کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مباحث ذیل را مطرح نمودند.

✅✅ مرز ها در ارتباط والدین با فرزندان.
✅✅ لایه های سنین رشد در فرزندان.
✅✅ بلوغ پسران و دختران.
✅✅ شیوه های تربیتی فرزندان دختر و پسر در زمان بلوغ.
✅✅ آگاهی به مادران در زمینه مواردی که دختران در زمان بلوغ باید بدانند.
✅✅ آموزش ارتقاء سطح سلامت جسم و روان به بانوان