هدف کلی: توانمند سازی بانوان آسیب دیده به شیوه ای احترام آمیز و غیر قضاوتی
اهداف جزئی:
۱- پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آگاهی
۲- توانمند سازی بانوان در ایفای نقشی سازنده در اجتماع
۳- ارتقاء سطح سلامت روحی و روانی
استراتژی ها:
۱- افزایش آگاهی از طریق ارائه آموزشهای لازم وبرگزاری دوره های آموزشی در غالب کارگاه ، سمینار، همایش و کلاسهای آموزشی
۲- توانمند سازی از طریق آموزش مهارت های ارتباطی، فرزند پروری
۳- فراهم آوردن کمک های مالی، تحصیلی، حقوقی و کار یابی، خوراک و پوشاک
۴- ایجاد بازارچه های خود اشتغالی
۵- تعامل با سازمانهای دولتی و غیر دولتی
۶- فراهم آوردن خدمات مشاوره ای روانشناسی و روان درمانی در جهت درمان مشکلات روحی و روانی
چالش ها:
۱- کمبود منابع مالی
۲- کمبود خیرین در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی
۳- کمبود انجمن های مشابه فعال
۴- کمبود افراد متخصص و با تجربه
۵- کمبود فضا و امکانات آموزشی
راهکارها:
۱- شناسایی و برقراری ارتباط با سازمانها و ارگانهایی که امکان استفاده از خدمات آنها میسر است
۲- برگزاری مجالس گردهمایی و جشن جهت جذب خیرین و کمک های مردمی
۳- تشویق خیرین به ایجاد انجمن های مشابه و مشارکت در حمایت
۴- ایجاد ارتباط موثر با ارگانهای دولتی جهت استفاده از فضاها و سالن های آموزشی
ارگانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی که در راه رسیدن به اهداف انجمن را یاری می کنند.
۱- سازمان بهزیستی
۲- کمیته امداد امام خمینی
۳- شهرداری ها
۴- موسسه بانوان فرهیخته فروزنده
۵- بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان
۶- انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
۷- شرکت تعاونی یاران پیک سلامت
۸- مرکز نیکوکاری بانوان شریف