همایش تولدی دیگر

کاهش آسیب های اجتماعی بانوان تولدی دیگر

به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری بانوان شریف با مشارکت انجمن حامیان بانوان شریف در این مرکز همایش آموزشی با عنوان تولدی دیگر و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی جهت مددجویان این مرکز برگزار شد.
هاجر شریفی مدیرعامل مرکز نیکوکاری بانوان شریف گفت : با توجه به تعداد بالای بانوان بد سرپرست و خودسرپرست در جامعه و اوضاع کنونی باید به آسیب های اجتماعی وارده به این قشر از جامعه توجه ویژه داشت . وی افزود: مشکلات اقتصادی و اجتماعی تاثیرات نامناسبی بر این قشر دارد مسئله اشتغال زایی ، حل مسائل و نگرانی های معیشتی نیازمند نگاه ویژه مسئولین است. شریفی در حاشیه این همایش گفت : تلاش ما برای ایجاد اشتغال بدون کمک مسئولین و خیرین کم اثر و در مواردی بی اثر می ماند.