دومین کارگاه آموزشی انجمن حامیان بانوان شریف با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی

photo_2017-01-21_12-17-48-300x225
kaheshe asib

🔷چهار شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ – دبستان پسرانه شهید اقبالی 
به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف دومین همایش آموزشی این سازمان در دی ماه ۱۳۹۵ با عنوان کاهش آسیب های اجتماعی در دبستان پسرانه شهید اقبالی مشهد برگزار گردید.

در ابتدای این همایش آموزشی خانم محبوبه حسین پور مدیر روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف در راستای معرفی انجمن توضیحاتی را اعلام نمودند و پمفلت های مربوط به سازمان را به مدعوین ارائه نمودند و سپس برگه هایی در راستای درج سوالات مدعوین از مدرس توزیع شد. سپس جناب آقای فریدون فرخزاد روانشناس ارشد بالینی انجمن در جمع والدین دانش آموزان به توضیح مبحث هویت یابی نوجوانان پرداختند. ایشان به مشکلات ایجاد شده در زمان بلوغ نوجوان از جمله از خودبیگانگی، اعتیاد، بزهکاری، واکنش اضطراب، افسردگی و خودکشی پرداختند.

در پایان همایش جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و مدعوین با عنوان کردن مسائل و مشکلات خود پاسخ های مورد نیاز را دریافت نمودند.