غرفه مشاوره انجمن بانوان شریف به مدت دو روز، یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ اسفند۱۳۹۵ دراولین همایش استانی سلامت خانواده، تحکیم خانواده برگزار گردید.

kanevade

💠 به گزارش روابط عمومی انجمن بانوان شریف این سازمان مردم نهاد به همراه بنیاد دیابت و انجمن توسعه سلامت مهر پارسی به مدت دو روز اقدام به برپایی غرفه مشاوره و معرفی انجمن به مدعوین در راستای احقاق اهداف عالیه این سازمان و ارایه خدمات به گروه هدف، درهمایش آموزشی سلامت خانواده، تحکیم خانواده  که در تالار ابن سینای مشهد برگزار شد نمود.