ارایه خدمات « مشاوره سلامت و معاینه رایگان» به بانوان منطقه اسماعیل آباد مشهد

photo_2016-05-29_08-56-05-1-300x169
photo_2016-05-29_08-56-44-300x169

🔷پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ : به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف و با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد ، این سازمان مردم نهاد یک برنامه آموزش، مشاوره تندرستی، پایش عوامل خطر غربالگری)ومعاینه رایگان درطرح جهادگران سلامت برای بانوان درمسجدابالفضلی(ع)دراسماعیل آباد مشهد برگزار نمود.