انجمن حامیان بانوان شریف کلاس آموزشی با محوریت ”آموزش بلوغ جنسی به مادران“ را در دبستان فاطمه بنت اسد(س) برگزار نمود.

14-600x338
24-600x338
15-600x338
7-600x338

به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ کلاس آموزشی با محوریت آموزش بلوغ جنسی دختران به مادران با تدریس خانم نوذریان در مدرسه دخترانه فاطمه بنت اسد(س) واقع در منطقه سیدی مشهد برای مادران دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم برگزار گردید.

در این کلاس آموزشی خانم نوذریان در سخنان خود به مباحثی همچون برقراری رابطه صحیح و قوی بین دختران و مادران پرداختند و ایجاد حس امنیت فرزند در این رابطه و بیان مشکلات و مواردی که اگر از فرزند به مادر منتقل نشود منجر به مشکلات بزرگ و حتی بن بست در زندگی فرد می گردد. همچنین به شکل های مختلف ظهور بلوغ جنسی در دختران پرداختند و در این راستا به مادران توصیه نمودند رفتار ایشان نسبت به فرزند حالت دخالت و تدافعی نباشد بلکه رفتاری دوستانه مد نظر گرفته شود تا فرزند با احساس آرامش و امنیت مواردی را که در طول این تغییرات برای او رخ می دهد، با مادر در میان گذارد.

ایشان در این کلاس هفت رفتار سازنده و هفت رفتار مخرب را برای مدعوین به شرح ذیل یادآور شدند:

هفت رفتار سازنده هفت رفتار مخرب
احترام انتقاد
اعتماد سرزنش
تشویق مقایسه
حمایت تهدید
پذیرش تنبیه
گوش دادن غرغر کردن
گفتگو باج دادن

در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.