انجمن بانوان شریف روزخبرنگار را تبریک گفت

500_2000_08_11_10_07_40
500_2000_08_11_09_49_09
500_2000_08_11_09_48_58
500_2000_08_11_09_49_05

🔷 یکشنبه  ۱۷ مرداد ۹۵ : به گزارش روابط عمومی انجمن حامیان بانوان شریف روز یکشنبه به مناسبت هفته خبرنگار گروهی از مدیران انجمن بانوان شریف جهت تقدیم شادباش و احترام به دفاتر روزنامه ها رفتند و همراه با بازدید از این مجموعه ها با مدیران آن به گفتگو و تبادل آرا نشستند .
در این بازدیدها که توسط خانم هاجر شریفی مدیر عامل انجمن بانوان به همراه خانم محبوبه حسین پور مدیر روابط عمومی این انجمن صورت گرفت ، نکات مهمی در خصوص ارتباط رسانه ها و سازمان های مردم نهاد مطرح و از سوی مدیران این روزنامه ها از انجمن بانوان شریف بخاطر خدمات انسان دوستانه تقدیر شد.

خانم هاجر شریفی  مدیر عامل انجمن بانوان شریف به همراه خانم محبوبه حسین پور مدیر روابط عمومی انجمن در دیدار با آقای مهندس علوی سردبیر روزنامه خراسان گزارشی از برنامه های اجرا شده از جمله همایش های آموزشی ماهانه و مشاوره های فردی و گروهی در مناطق حومه و محروم شهر مشهد، اهداف و برنامه های آتی این موسسات ارائه دادند و ایشان نیز اظهار نمودند که به همکاری دوستان همکار در واحد های ذیربط ارتباطی گسترده تر از قبل با انجمن بانوان شریف داشته باشند.

  آقای مهندس شمسایی مدیر مسئول روزنامه قدس پس از شنیدن گزارشی از اهداف و برنامه های انجمن حامیان بانوان شریف با تاکید برلزوم ارتباط بیشتر اظهارنمودند که کار سازمان های مردم نهاد بسیار مهم و دقیق می باشد.

آقای پور کبیرمدیر روابط عمومی روزنامه شهر آرا به پیشواز نمایندگان انجمن بانوان شریف آمد

ملاقات با مدیرعامل روزنامه شهر آرا  آقای بذرگری هاشمی